"Over mijzelf"

Dit is geen lang verhaal.
Het is net als met parfum.
Parfum moet je ruiken.
Bevalt het, dan koop je het.

        lees meer >>

Home

Padideh is opgericht in 2012 en staat nu al midden in de samenleving.

Ze wil groepen en mensen een sprong voorwaarts laten maken. Dat doet ze door taboes te doorbreken en als bruggenbouwer te fungeren. Ze wil mensen en groepen kennis doen vergaren en instrumenten aanreiken om beter beslagen ten ijs te komen.

Padideh heeft een breed netwerk van vrijwilligers, hulpverleners, professionals, kunstenaars en beleidsbepalers om haar werkzaamheden succesvol te laten verlopen.
Dit is een garantie dat ook grote opdrachten tot ieders tevredenheid worden uitgevoerd.

Padideh zet samen met de mensen en groepen projecten op en begeleidt of geeft workshops, trainingen en cursussen; hieronder een opsomming:

Diversiteit

Interculturalisatie

Weerbaarheid (volgens methode 'Rots en Water')

Interculturele communicatie

Fondsenwerving

Kookworkshops

Activering en werving van vrijwilligers

Daarnaast verzorgt zij workshops voor asielzoekerskinderen.